LCS

NEWSROOM

POBIERZ ARTYKUŁ (KLIKNIJ)

Systemy odgromowe z wczesną emisją lidera (ESE) to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala diametralnie poprawić poziom bezpieczeństwa na stacjach paliw podczas trwającej burzy i związanych z nią wyładowań atmosferycznych bez względu na usytuowanie stacji i jej wielkość.

Nie ma też znaczenia, czy są to stacje wyposażone w zbiorniki LPG, myjnie zarządzane automatycznie lub miejsca postojowe i parkingowe. Ochroną obejmujemy nie tylko stanowiska z dystrybutorami i główny budynek stacji, jak to jest obecnie, lecz także instalacje zbiorników podziemnych paliw i gazu oraz stanowiska kompresora lub butli z gazem, które znajdują się na stacjach. A zatem ochronie podlegał będzie cały teren i wszystko, co w jego obszarze się znajduje. Dodatkowym argumentem jest odprowadzenie prądu piorunowego, który możemy poprowadzić w taki sposób, aby jak najdalej odsunąć go od wrażliwych instalacji elektronicznych, a także, by w przypadku odebrania wyładowania zminimalizować oddziaływanie pola elektrycznego i elektromagnetycznego na urządzenia elektroniczne, systemy informatyczne do rozliczeń, urządzenia zarządzania pracą dystrybutorów i myjni. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez płynący prąd piorunowy niwelujemy w ten sposób do minimum. Pozwoli to na uniknięcie strat spowodowanych pośrednio przez uderzenia pioruna. Instalując system ESE – głowicę odgromową na słupie wolnostojącym (nowo postawionym lub wykorzystując istniejący pylon z logo), zyskujemy możliwość całkowitego zabrania – odsunięcia prądu piorunowego z chronionych budynków oraz bezkonfliktowość instalacji przy remontach, modernizacjach i rozbudowach. Głowica nie będzie kolidowała z żadnym z istniejących lub nowo uruchamianych systemów (w tym również istniejących już klasycznych instalacji odgromowych). Poprzez sposób, w jaki działa stanie się preferencyjnym punktem wyładowczym dla schodzącego trasera – pioruna, co pozwoli na wyprzedzenie uderzenia pioruna nawet do 60 μs w stosunku do tradycyjnych instalacji odgromowych. Dzięki temu wyładowanie nastąpi w miejscu do tego przeznaczonym i przygotowanym, a nie przypadkowym, zaś ochronie będzie podgalać cała powierzchnia stacji paliw wraz z podjazdami, miejscami dla cystern do tankowania zbiorników i miejscami postojowymi dla klientów. Bezkolizyjność instalacji, jej łatwość i prostota oraz powtarzalność dla każdego obiektu bez względu na jego specyfikę nadaje głęboki sens takie- mu rozwiązaniu, zwłaszcza że wszyscy ludzie przebywający na terenie stacji, od momentu ich wejścia na jej teren do momentu jej opuszczenia, będą stale pod ochroną odgromową, nawet gdy będą przemieszczali się pomiędzy obiektami (budynkami).

UWAGA: We Francji wszystkie stacje Shell i Esso są w ten sposób chronione.

Tadeusz Miczel, LCS           

POBIERZ ARTYKUŁ (KLIKNIJ)

Prewencja – polityka bezpieczeństwa w zagrożeniach dla ludzi i ich mienia spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne.

System Ochrony Odgromowej z Wczesną Emisją Lidera (ang. Early Streamer Emission – ESE) to prewencyjnie działające, skuteczne i technicznie zaawansowane rozwiązanie przeznaczone dla ludzi i ich mienia. Różnica pomiędzy tradycyjnym systemem odgromowym a systemem odgromowym z wczesną emisją lidera (ESE) jest widoczna gołym okiem. Zamiast oplatania obiektu setkami kilogramów siatki z drutu należy zastosować jeden bądź kilka – w zależności od powierzchni pola (obiektu) – system z wczesną emisją lidera (ESE). Oprócz ochrony obiektu, jak ma to miejsce w klasycznej instalacji odgromowej, stosując nasze rozwiązanie zyskujemy ochronę określonego pola, a nie tylko ochronę samego obiektu. W zależności od rodzaju obiektu oraz jego przeznaczenia są stosowane odpowiednie klasy ochrony: od I (w tym Ex) do IV. Dla konkretnej klasy ochrony dobiera się w projekcie odpowiedni system, tak aby objąć ochronną cały obszar i wszystko, co w nim się znajduje.

To nowoczesne, na miarę XXI wieku, innowacyjne rozwiązanie, charakteryzujące się tym, że elementem przejmującym wyładowanie atmosferyczne jest system odgromowy z wczesną emisją lidera (ESE). Cechą wyróżniającą ten system jest skuteczny sposób działania w warunkach burzowych (wyładowań atmosferycznych), polegający na wcześniejszym od innych elementów chronionego obiektu wytworzeniu jonizacji i dzięki temu, ukierunkowanie prądu piorunowego bezpośrednio na system ochrony odgromowej z wczesną emisją lidera (ESE).

System z wczesną emisją lidera (ESE) zapewnia preferowany punkt uderzenia pioruna, zabezpieczając przy tym wszystkie elementy znajdujące się w promieniu jego ochrony. W warunkach burzowych następuje silny wzrost natężenia pola elektrycznego – ostrza elementów metalowych i półprzewodnikowych stają się źródłem oddolnych liderów rozwijających się w kierunku czoła schodzącego wyładowania atmosferycznego. System z wczesną emisją lidera (ESE) ma za zadanie wytworzenie oddolnego lidera wcześniej, niż inne – pozostałe elementy znajdujące się w obszarze pola – strefy chronionej przez system odgromowy z wczesną emisją lidera (ESE).

Piorunochron z wczesną emisją lidera (ESE) w normalnych warunkach pogodowych jest elementem biernym o potencjalne ziemi. Natomiast w warunkach burzowych, podczas kiedy lider wyładowania atmosferycznego schodzi od chmury burzowej w kierunku ziemi, następuje gwałtowny wzrost pola elektrycznego wokół czoła lidera oddolnego. Na osłonie zewnętrznej oraz ostrzu gromadzą się ładunki elektryczne i narasta potencjał elektryczny osłony w stosunku do podstawy o potencjale ziemi. Oddolny lider, który jest podtrzymywany przez układ inicjujący i napływ ładunku elektrycznego z ziemi oraz ze struktur metalowych połączonych elektrycznie z masztem, przemieszcza się w kierunku schodzącego lidera wyładowania atmosferycznego. Po przejęciu wyładowania atmosferycznego, ładunek zostaje odprowadzony do ziemi poprzez instalację uziemiającą. Ważnym argumentem jest to, że urządzenie nie wymaga demontażu po odebraniu wyładowania atmosferycznego. Zostało to potwierdzone wielokrotnymi testami w warunkach naturalnych na otwartych polach badawczych.

Dobór odpowiedniego typu piorunochronu uzależniony jest od wymagań i miejsca instalacji, a przede wszystkim od pola ochrony kubatury budynku i założonego w projekcie poziomu ochrony. Działa bez zasilania, wykorzystuje naturalne warunki: elektrostatykę, wzajemne oddziaływanie ciał, np. cząsteczek mających ładunek elektryczny, jest wielokrotnego użycia, mobilny, prosty w demontażu i instalacji w innej lokalizacji. Może zastępować klasyczne instalacje odgromowe (piorunochrony), lub je uzupełniać, poprawiając poziom bezpieczeństwa chronionego obszaru. Jedno urządzenie chroni obszar o promieniu od R=30, do R=80 w najwyższej, pierwszej klasie ochrony (Ex). To technologia XXI wieku o 99.9% skuteczności działania. Produkt jest objęty 10-letnia gwarancją producenta. Solida konstrukcja ze stali nierdzewnej i miedzi zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i wielokrotne uderzenia piorunów.

System odgromowy z wczesną emisją lidera (ESE) ma zastosowanie w ochronie odgromowej obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, domów mieszkalnych oraz terenów otwartych. Zabezpiecza obszar przed uderzeniem pioruna, w formie “parasola” chroni wszystkie osoby, obiekty, całą infrastrukturę. Umożliwia odsunięcie skutków wyładowania atmosferycznego (indukującego się pola elektromagnetycznego) od człowieka czy obiektu, chroni przed uszkodzeniem i zakłóceniem pracy instalacji elektrycznych i urządzeń elektronicznych, systemów transmisji danych, data center, systemów odpowiadających za procesy technologiczne na liniach produkcyjnych oraz systemy bezpieczeństwa na obiektach tj. SSWiN, PPOŻ, BMS, CCTV. W przypadku obiektów skomplikowanych, takich jak maszty telekomunikacyjne, obiektów dużych powierzchniowo, lub mających place manewrowe, postojowe, rampy wyładowcze, lub tereny otwarte (parki rekreacyjne, stadiony, boiska, pola golfowe, korty tenisowe, przystanie jachtowe, pomosty) – nasze rozwiązanie jest jedynym możliwym do wykonania.

System spełnia wymagania normy NFC 17-102 Ochrona odgromowa, ratyfikowaną z normą EN-PN 62305-3 – wyd. 2011 r., rozpowszechnioną przez Unię Techniczną ds. Elektryczności (UTE), obowiązującą zgodnie z przepisami wewnętrznymi CENELEC. Na podstawie tej normy oparto wymagania projektowe, zasady instalacji, obliczenia poziomu i promieni ochrony. Wysoką jakość produktu może potwierdzić wdrożony system jakości i uzyskanie certyfikatu ISO:9001:2000. Każde wyprodukowane urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny i zaopatrzony jest w świadectwo jakości. Instalacje wykonane z zastosowaniem normy NFC 17-102 są zgodne z normą PN-EN 62305-3.

System odgromowy z wczesną emisją lidera (ESE) to rozwiązanie systemowe dla obszarów na terenie całego kraju, umożliwiające stworzenie “bezpiecznych stref” chroniących ludzi i ich mienie przed skutkami wyładowań atmosferycznych, tworzące “parasole bezpieczeństwa”. To nowatorskie rozwiązanie zapewnia ludziom i obiektom skuteczną ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, a co za tym idzie, ich niebezpiecznymi dla zdrowia i życia skutkami.

Systemy odgromowe z wczesną emisją lidera (ESE) chronią obiekty na całym świecie, m.in.

 • Park technologiczny o powierzchni 84ha w Rzeszowie (Dworzysko) – Polska
 • Apartamentowiec Amerykanka Residence w Wieluniu – Polska
 • Pawilon handlowo-usługowy w Radomsku – Polska
 • Górę Akropol w Atenach – Grecja
 • Katedrę Notre Dame w Paryżu – Francja
 • Stadion “Gigantów” w Nowym Jorku – USA
 • Most Tower Bridge w Londynie – UK
 • Stacje paliw ESSO i Shell – Francja
 • Stacje szybkiej kolei francuskiej TGV – Francja
 • Farmę elektrowni wiatrowych w Nadachi – Japonia
 • Lotniska międzynarodowe w Roissy, Lille oraz Lyon – Francja
 • Stadiony piłkarskie na Mistrzostwach Świata FIFA – Korea Płd. i Japonia
 • Stadiony piłkarskie na Mistrzostwach Europy EURO – Francja

Prezentacja LCS Lightning Control Systems Sp. z o.o.     

POBIERZ ARTYKUŁ (KLIKNIJ)

Różnica pomiędzy tradycyjnym a systemem z wczesną emisją lidera jest widoczna gołym okiem. Zamiast oplatania obiektu siatką z drutu stosuje się jedną lub kilka głowic odgromowych. Oprócz ochrony budynku dodatkowo zyskuje się w ten sposób ochronę określonej powierzchni.

Na świecie każdego dnia dochodzi do wyładowań atmosferycznych. Statystycy obliczyli, że w ciągu sekundy powstaje w atmosferze Ziemi ok. 100 piorunów. Na początek kilka ciekawostek. Przeciętny piorun niesie ładunek elektryczny rzędu 20 000 A/s, a już powyżej 20 mA/s zatrzymuje pracę mięśni piersiowych w tym akcje serca. Piorun uderza nawet do 50 km od chmur burzowych. W sensie technicznym błyskawica nie ma temperatury – jest ruchem ładunków elektrycznych, jednak otaczające ją powietrze zamienia się w plazmę, bo temperatura do jakiej się ono rozgrzewa osiąga 27 000 °C, czyli cztery razy więcej niż powierzchnia Słońca (5500 °C). Taka temperatura powoduje eksplozje, pożary i oparzenia, a także śmierć.

Do niedawna jedynym zabezpieczeniem przed uderzeniem pioruna były klasyczne instalacje odgromowe (piorunochrony pasywne), istniejące w prawie niezmienionym kształcie od XVIII wieku. Największym problemem rozwiązań pasywnych jest fakt, że nie do końca wiemy, gdzie uderzy piorun, czy instalacja pasywna zadziała, czy piorun uderzy na przykład w pobliskie drzewo, a zatem jesteśmy całkowicie zdani na jego łaskę i niełaskę. Skąd zatem biorą się zmiany w polu elektrycznym i czy można się przed skutkami tych zmian bronić?

Powietrze (wszystkie jego składniki) jest naładowane elektrycznie. Pomiędzy pod- stawą chmury naładowaną ujemnie a powierzchnią ziemi o dodatnim ładunku powstaje mocne pole elektryczne. Nadchodząca chmura burzowa powoduje odwrócenie naturalnego pola elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią ziemi a chmurami. Napięcie elektryczne (zwykle ok. 100 V/m) zmienia polaryzację i osiąga wartości rzędu 15–20 kV/m. Różnica potencjałów pomiędzy chmurą a ziemią osiąga wówczas wartość krytyczną. Przekroczenie jej powoduje wyładowanie atmosferyczne. Pole to inicjuje pojawianie się wyładowań wstęgowych z elementów metalowych, drzew, słupów, budynków lub innych obiektów krajobrazu.

Głowice odgromowe

Naukowcy sprawili, że możemy kontrolować uderzenie pioruna dzięki zastosowaniu aktywnego systemu odgromowego z tzw. wczesną emisją strimera (ang. Early Streamer Emission
– ESE). Urządzenie ESE, korzystając z opisanego tu zjawiska, gromadzi ładunki poprzez dolne elektrody, uwalniając je w kontrolowany sposób z wyprzedzeniem w stosunku do innych wyładowań wstęgowych, stając się tym samym preferencyjnym punktem wyładowania. Kontrolowanie ulotów pozwala wyznaczyć strefy ochrony dla czterech poziomów zagrożenia, które
potwierdzono w warunkach naturalnych. Głowice odgromowe są poddawane faktycznym, fizycznym wyładowaniom atmosferycznym – uderzeniom piorunów. Taki empiryczny sposób
badań pozwala na stałe podnoszenie jakości wyrobów i eliminowanie niepożądanych zjawisk, a wszystkie produkowane urządzenia są numerowane i zaopatrzone w świadectwa jakości.
W przypadku urządzeń stosowanych w energetyce, które ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie są szczególnie podatne na wyładowania atmosferyczne, wyprzedzenie uderzenia pioruna ma decydujące znaczenie przy odprowadzeniu prądu piorunowego w bezpieczny sposób. Głowica odgromowa ESE, która ma kontrolowane uwolnienie zgromadzonego ładunku,
pozwala wyprzedzić uderzenie pioruna nawet do 60 μs. Po przejęciu wyładowania atmosferycznego ładunek zostaje odprowadzony do ziemi poprzez instalację uziemiającą wyposażoną
w licznik wyładowań. Ważnym argumentem jest to, że urządzenie nie wymaga zasilania ani demontażu po wyładowaniu. Głowica odgromowa chroni obszar, a nie tylko budowlę, co oznacza, że możemy chronić nie tylko budynki energetyczne, lecz wszystkie rozległe instalacje, jakie im towarzyszą, np. stacje GPZ, podstacje, a wręcz całe tradycyjne elektrownie, jak również ekologiczne elektrownie, np. pola fotowoltaiczne, farmy wiatrowe. W przypadku ochrony skomplikowanych i rozległych obiektów lub terenów otwartych istnieje możliwość montażu głowic na słupach – masztach wolnostojących. Taki sposób posadowienia głowic daje możliwość niwelowania oddziaływania wytworzonego przez płynący prąd piorunowy
pola elektromagnetycznego na istniejące w chronionym obszarze sieci kablowe. Ogranicza się w ten sposób możliwość indukowania prądu w tych sieciach i powstawania przepięć i przetężeń. Na całym świecie do ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w obiekty energetyczne, a nawet w całe linie przesyłowe, wykorzystuje się głowice odgromowe ESE. Przykładem może być chociażby podstacja energetyczna w Zagrzebiu w Chorwacji, linie wysokiego napięcia Hydro Quebec w Kanadzie czy elektrownie fotowoltaiczne w Krakowiei Rzeszowie.

Tadeusz Miczel, Sylwester Kozera, LCS

POBIERZ ARTYKUŁ (KLIKNIJ)

Na świecie każdego dnia dochodzi do wyładowań atmosferycznych. Statystycy obliczyli, że w ciągu sekundy powstaje w atmosferze Ziemi ok. 100 piorunów.

Na początek kilka ciekawostek. Otóż przeciętny piorun niesie ładunek elektryczny rzędu 20 000 A/s, a już powyżej 20 mA/s zatrzymuje pracę mięśni piersiowych w tym akcje serca. Piorun uderza nawet do 50 km od chmur burzowych – w sensie technicznym błyskawica nie ma temperatury – jest ruchem ładunków elektrycznych. Jednak otaczające ją powietrze zamienia się w plazmę – bo temperatura do jakiej się ono rozgrzewa, osiąga 27 tys. °C , czyli 4 x więcej niż powierzchnia Słońca (5500 °C). Taka temperatura powoduje eksplozje, pożary i oparzenia,  a także śmierć.

Do niedawna jedynym zabezpieczeniem przed uderzeniem pioruna były klasyczne instalacje odgromowe (piorunochrony pasywne), istniejące w prawie niezmienionym kształcie od XVIII wieku. Największym problemem rozwiązań pasywnych jest fakt, że nie do końca wiemy gdzie uderzy piorun. Czy instalacja pasywna zadziała? Czy piorun uderzy na przykład w pobliskie drzewo? A zatem  jesteśmy całkowicie zdani na jego łaskę i niełaskę.

Skąd zatem biorą się zmiany w polu elektrycznym i czy można się przed skutkami tych zmian bronić?

Powietrze (wszystkie jego składniki) jest naładowane elektrycznie. Pomiędzy podstawą chmury naładowaną ujemnie, a powierzchnią ziemi, o dodatnim ładunku, powstaje mocne pole elektryczne. Nadchodząca chmura burzowa powoduje odwrócenie naturalnego pola elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią ziemi a chmurami. Napięcie elektryczne (zwykle około 100 V/m.) zmienia polaryzację i osiąga  wartości rzędu 15–20 kV/m. Różnica potencjałów pomiędzy chmurą, a ziemią osiąga wówczas wartość krytyczną. Jej przekroczenie powoduje wyładowanie atmosferyczne. Pole to inicjuje pojawianie się wyładowań wstęgowych z elementów metalowych, drzew, słupów, budynków  lub innych obiektów krajobrazu.

Naukowcy sprawili, że jesteśmy w stanie kontrolować uderzenie pioruna dzięki zastosowaniu Aktywnego Systemu Odgromowego ESE.  Urządzenia ESE korzystając z wyżej opisanego zjawiska gromadzi ładunki poprzez dolne elektrody uwalniając je w kontrolowany sposób z wyprzedzeniem w stosunku do innych wyładowań wstęgowych, stając się tym samym preferencyjnym punktem wyładowania. Kontrolowanie ulotów pozwala wyznaczyć strefy ochrony dla 4 poziomów zagrożenia, które potwierdzono w warunkach naturalnych. Głowice Odgromowe są poddawane faktycznym, fizycznym wyładowaniom atmosferycznym – uderzeniom piorunów. Taki empiryczny sposób badań pozwala na stałe podnoszenie jakości wyrobów i eliminowanie niepożądanych zjawisk, a wszystkie produkowane  urządzenia są numerowane i zaopatrzone w świadectwa jakości.

W przypadku urządzeń stosowanych w ENERGETYCE, które z racji swojego specyficznego przeznaczenia są szczególne podatne na wyładowania atmosferyczne, wyprzedzenie uderzenia pioruna ma decydujące znaczenie przy odprowadzeniu prądu piorunowego w bezpieczny sposób.

Głowica Odgromowa ESE, która posiada kontrolowane uwolnienie zgromadzonego ładunku pozwala  wyprzedzić  uderzenie pioruna nawet do 60µs.

Po przejęciu wyładowania atmosferycznego, ładunek zostaje odprowadzony do ziemi poprzez instalację uziemiającą, wyposażoną w licznik wyładowań. Ważnym argumentem jest fakt, że urządzenie nie wymaga  zasilania ani demontażu po wyładowaniu. Głowica Odgromowa chroni obszar, a nie tylko budowlę co oznacza, że możemy chronić nie tylko budynki energetyczne ale wszystkie rozległe instalacje jakie im towarzyszą  np. stacje GPZ, podstacje,  a wręcz całe tradycyjne elektrownie, jak również ekologiczne elektrownie,  np. pola fotowoltaiczne, farmy wiatrowe.

W przypadku ochrony skomplikowanych i rozległych obiektów lub terenów otwartych istnieje możliwość montażu głowic na słupach – masztach wolnostojących. Taki sposób posadowienia głowic daje możliwość niwelowania oddziaływania wytworzonego przez płynący prąd piorunowy pola elektromagnetycznego na istniejące w chronionym obszarze sieci kablowe. Ogranicza się w ten sposób możliwość indukowania prądu w tych sieciach i powstawania przepięć i przetężeń.

Na całym świecie do ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w obiekty energetyczne, a nawet w całe linie przesyłowe wykorzystuje się Głowice Odgoromowe ESE.

Przykładem może być chociażby podstacja energetyczna w Zagrzebiu w Chorwacji,  linie wysokiego napięcia Hydro Quebec w Kanadzie czy elektrownie fotowoltaiczne w Krakowie , czy Rzeszowie. Głowice Prevectron, dzięki regulacjom CENELEC i rektyfikacji norm mogą być bez przeszkód stosowane na terenie Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce. Posiadają opinie środowiskowe, świadectwa zgodności oraz certyfikaty CE,

Nasza Firma posiada, również certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).

Przygotował:

Tadeusz Miczel

Sylwester Kozera

23 stycznia 2018 w gmachu Sejmu RP został podpisany Akt Organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA. Akt zostały podpisany przez wszystkich Organizatorów, Współorganizatorów oraz Partnerów, w tym LCS Lightning Control Systems.

Narodowa Rada Ekologiczna przyznała tytuł FIRMY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU dla LCS Lightning Control Systems. Nagrodę przyznano za wdrożenie innowacyjnego, przyjaznego dla środowiska, systemu aktywnej ochrony odgromowej ESE Indelec PREVECTRON 3.
 

LCS Lightning Control Systems został zdobywcą wyróżnienia w konkursie Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2016 w kategorii INNE INNOWACYJNE URZĄDZENIA I SYSTEMY TECHNICZNEJ OCHRONY ORAZ WSPOMAGAJĄCE OCHRONĘ FIZYCZNĄ za aktywny system odgromowy Indelec PREVECTRON.
 

ODTWÓRZ WIDEO (KLIKNIJ)

Instalacje fotowoltaiczne są narażone na liczne skutki wyładowań atmosferycznych. Nowoczesne systemy odgromowe są innowacyjnym rozwiązaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa farm fotowoltaicznych. Systemy mogą być zastosowane także do ochrony wszelkiego rodzaju infrastruktury przemysłowej.