LCS

SYSTEMY ODGROMOWE ESE - CHARAKTERYSTYKA

LCS autoryzowanym partnerem Indelec w Polsce​

Firma Indelec, której autoryzowanym partnerem w Polsce jest LCS Lightning Control Systems, istnieje od 60 lat. Jest światowym liderem w dziedzinie ochrony odgromowej ludzi, obiektów budowlanych oraz terenów przyległych do tych obiektów. Jest jedyną firmą, która testuje swoje produkty w warunkach naturalnych oraz w laboratoriach wysokich napięć. Dzięki instalacjom wykonywanym na całym świecie, Indelec produkuje głowice dostosowane do różnych warunków klimatycznych.

Systemy odgromowe ESE Indelec Prevectron

Indelec to system odgromowy XXI wieku. Chroni on obszar – człowieka, jego życie, zdrowie i mienie – przed wyładowaniami atmosferycznymi. Urządzenie jest certyfikowane według najnowszych standardów ESEAT i zgodne z wymogami rozszerzonej normy NFC 17-102, rektyfikowanej do normy EN 62-305 opisującej klasyczne instalacje. Posiadane referencje z całego świata podkreślają skuteczność i wyjątkowe możliwości rozwiązania Indelec.

Zasada działania głowicy Prevectron w 4 krokach

System odgromowy ESE a rozwiązania tradycyjne

Różnica pomiędzy tradycyjnym systemem odgromowym jest widoczna gołym okiem. Zamiast oplatania budowli siatką z drutu i uziemienia jej opaską wokół budynku, stosujemy jedną, bądź kilka (w zależności od powierzchni budynku) głowic. Oprócz ochrony budynku, jak to ma miejsce przy tradycyjnej metodzie, zyskujemy ochronę określonej powierzchni.

W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia, stosowane są różne klasy ochrony. Dla konkretnej klasy ochrony dobiera się odpowiednią głowicę / głowice tak, aby objąć ochroną obszar, który ma być odgromiony.

Głowice bardzo dobrze zdają egzamin także w ochronie zabytków, obiektów rozległych, lub o zaawansowanym technologicznie wykorzystywaniu dachu, a także obiektów wyposażonych w anteny nadawczo-odbiorcze, lub posiadajacych wysokie nasycenie urządzeniami elektronicznymi. Głowice nie wymaga zasilania, a działa jedynie wtedy, gdy nastąpi skok pola elektromagnetycznego i zachodzi możliwość wyładowania atmosferycznego w obszarze chronionym przez głowicę. Kontrolowane zwalnianie ulotu nie zakłóca pracy urządzeń, a sam system umożliwia bezproblemowo wszelkie prace konserwacyjne i inwestycyjne, w tym także odśnieżanie dachów.

Budowa modułowa - rewolucja w systemie utrzymania

PREVECTRON 3 przynosi znaczące ułatwienia w kwestiach serwisowych. Każdy obwód jest konstruowany i składany oddzielnie. Wyjątkowa konstrukcja modułowa umożliwia wymianę uszkodzonego elementu. Stan techniczny głowicy PREVECTRON 3 może być okresowo sprawdzany Testerem INDELEC. Klient może sprawdzać właściwości urządzenia przez cały okres korzystania z systemu ochrony odgromowej. Test przeprowadzany jest na miejscu instalacji i nie wymaga rozmontowania piorunochronu. Tester INDELEC jest zgodny z wymaganiami normy NFC 17-102 : 2001 dotyczącej serwisowania systemu ochrony odgromowej. 5 lat gwarancji na PREVECTRON 3 i wyjątkowa konstrukcja głowicy dają użytkownikom możliwość długotrwałego korzystania z systemu.

Stalowa obudowa - niezwykle mocna konstrukcja

Obudowa PREVECTRON 3 jest wykonana ze stali 316. Poprawia to odporność termiczną oraz odporność na korozję. Dzięki temu, PREVECTRON 3 jest idealnym rozwiązaniem dla petrochemii, rafinerii, przetwórni i dystrybucji gazu, jak również do pracy w środowisku morskim.

OPTIMAX - technologia maksymalnej ochrony

Uruchamianie - system kontrolowany elektronicznie

Zasada działania głowicy polega na korzystaniu ze zjawiska powstania pola elektrostatycznego pomiędzy chmurą burzową a ziemią. Pole to powoduje pojawienie się wyładowań wstęgowych z elementów metalowych, drzew, budynków, lub innych obiektów krajobrazu. Urządzenie PREVECTRON gromadzi ładunki poprzez elektrody dolne, uwalniając je w kontrolowany sposób, z wyprzedzeniem do innych wyładowań wstęgowych, stając się tym samym preferencyjnym punktem wyładowania. Po przejęciu wyładowania, ładunek zostaje odprowadzony do ziemi poprzez instalację uziemiającą, wyposażoną najczęściej w licznik wyładowań.

Ważnym argumentem jest fakt, że urządzenie nie wymaga demontażu po wyładowaniu. Zostało to potwierdzone wielokrotnymi testami w warunkach naturalnych. Należy jednak pamiętać, że zestaw instalacyjny chroni obiekt przede wszystkim od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Równowaga systemu elektronicznego - znak CE

Każdy obwód jest zamknięty w module wypełnionym wysokiej zdolności izolującej żywicy dielektrycznej. Metaliczna obudowa działa jak Faraday – pełna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (otrzymane / emitowane).

Testy w środowisku naturalnym

PREVECTRON 3 został w pełni przetestowany w czasie unikalnych doświadczeń. Wiele rozwiązań zostało sprawdzonych w czasie testów prowadzonych w środowisku naturalnym, na polach badawczych m.in. w Indonezji.

Materiał wideo ze stadionu w Cincinnati

Materiał wideo ze szpitala w Kostaryce

MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWE

ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU PREVECTRON 3
Z PANELEM MONITORUJĄCYM I LICZNIKIEM WYŁADOWAŃ

RÓŻNICE MIĘDZY SYSTEMEM ODGROMOWYM ESE PREVECTRON 3 A PASYWNYM SYSTEMEM KLASYCZNYM

ZASADY DZIAŁANIA GŁOWICY PREVECTRON 3

PRZEWAGA W CZASIE REAKCJI SYSTEMU ODGROMOWEGO ESE PREVECTRON 3 NAD KLASYCZNYM SYSTEMEM PASYWNYM

SYSTEMY ODGROMOWE ESE - POLA BADAWCZE