LCS

SYSTEMY ODGROMOWE ESE

Firma Indelec, której autoryzowanym partnerem w Polsce jest LCS Lightning Control Systems, istnieje od 60 lat. Jest światowym liderem w dziedzinie ochrony odgromowej ludzi, obiektów budowlanych oraz terenów przyległych do tych obiektów. Jest jedyną firmą, która testuje swoje produkty w warunkach naturalnych oraz w laboratoriach wysokich napięć. Dzięki instalacjom wykonywanym na całym świecie, Indelec produkuje głowice dostosowane do różnych warunków klimatycznych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

KARTY KATALOGOWE INDELEC

BROSZURA: SYSTEM ODGROMOWY ESE

PREZENTACJA: PORÓWNANIE CEN INDELEC

BROSZURA: SERWIS I KONSERWACJA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ODGROMOWEGO ESE

Indelec to system odgromowy XXI wieku. Chroni on obszar – człowieka, jego życie, zdrowie i mienie – przed wyładowaniami atmosferycznymi. Posiadane referencje z całego świata podkreślają skuteczność i wyjątkowe możliwości rozwiązania Indelec.

INDELEC - KARTY KATALOGOWE I OPISY PRODUKTÓW

Karty katalogowe oraz opisy produktów głowic odgromowych oraz urządzeń Indelec. W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia, stosowane są różne klasy ochrony. Dla konkretnej klasy ochrony dobiera się odpowiednią głowicę tak, aby objąć ochroną obszar, który ma być odgromiony. 

PRIMER - KARTY KATALOGOWE I OPISY PRODUKTÓW

Karty katalogowe oraz opisy produktów głowic odgromowych Primer. W zależności od rodzaju budynku oraz jego przeznaczenia, stosowane są różne klasy ochrony. Dla konkretnej klasy ochrony dobiera się odpowiednią głowicę tak, aby objąć ochroną obszar, który ma być odgromiony. 

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
ODGROMOWYCH

W oparciu o obowiązujące normy (NFC 17-102, UNE 21 186, IEC 62 305 Part 3 i 4…), projekt systemu ochrony odgromowej wymienia bezpośrednie i pośrednie systemy ochrony odgromowej oraz oceny ryzyka, które są wymagane dla ochrony ludzi, mienia, obiektów.

ZGODNOŚĆ
Z NORMAMI
PRAWNYMI

Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

NASZ PARTNER